ΜΠΟΓΙΑΤΙΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Δικηγόρος μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ασκών επί σειρά ετών μάχιμη δικηγορία,με πλούσια εμπειρία, τόσο ακροατηρίων, όσο και συμβουλευτικής. Έχω χειριστεί ζητήματα αγωγών αποζημίωσης, ποινικού δικαίου, τραπεζικού και φορολογικού δικαίου, καθώς και real estate.

Στόχος δικός μου και των συνεργατών μου είναι η ταχεία και άμεση ενασχόληση με την ανατιθέμενη υπόθεση και η πλήρης ενημέρωση του εντολέα όχι μόνο για τα πλεονεκτήματα, αλλά και για τις αδυναμίες της θέσης του, ώστε να τίθενται ρεαλιστικοί στόχοι στον χειρισμό, οι οποίοι και να επιτυγχάνονται. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην λεπτομέρεια, καθώς πολλές φορές σε αυτήν κρύβονται σημαντικές πτυχές που καθορίζουν την τελική επιτυχία.

Θεωρούμε τον εντολέα ως συνεργάτη, με τον οποίο η στέρεη σχέση εμπιστοσύνης, η άμεση προσωπική επικοινωνία και η εκ των προτέρων έγκρισή του για κάθε ενέργειά μας, σε συνδυασμό με την εξειδικευμένη νομική μας κατάρτιση, καθορίζει τον τελικό χειρισμό της υπόθεσής του, επηρεάζοντας θετικά και άμεσα σημαντικές εκφάνσεις της ζωής του.

ΛΑΠΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Σύντομα περισσότερες λεπτομέρειες.

ΜΟΡΦΩΣΗ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ:
 

Συνεργάτες

Κυριάκος Ιωσηφίδης

Ειδικός Σύμβουλος

τ. Πρ. Επιτροπών ΙΚΑ - Πύλης Αξιού Θεσ/νίκης

τ. Αντιδήμαρχος Ωραιοκάστρου