Το GDPR στην καθημερινότητά μας.


Είναι ο νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με άμεση ισχύ στην εσωτερική έννομη τάξη του κάθε κράτους – μέλους της, ο οποίος επιβάλλει στις επιχειρήσεις να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται, επεξεργάζονται και προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα.

Σχεδόν ό, τι κάνουμε και έχουμε περιστρέφεται γύρω από τα προσωπικά μας δεδομένα. Κάθε φορά που χρησιμοποιούμε μια υπηρεσία, να είσαστε σίγουροι ότι τα δεδομένα μας καταγράφονται και αναλύονται. Τα ονόματα, οι διευθύνσεις, το mail μας, οι αριθμοί ταυτότητας, οι πληροφορίες πιστωτικών καρτών κ.λπ. συλλέγονται συνεχώς, παρακολουθούνται, αναλύονται και ακόμη σε πολλές περιπτώσεις αποθηκεύονται από τις επιχειρήσεις. Πλέον με τα δεδομένα να είναι παντού και τα περιεχόμενα τους είναι τόσο πολύτιμα, που οι παραβιάσεις δεδομένων έχουν καταστεί αναπόφευκτες.

Υποχρέωση συμμόρφωσης με τον κανονισμό GDPR έχει κάθε μορφής επιχείρηση, είτε αυτή είναι ατομική, είτε νομικό πρόσωπο (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ), εφόσον έχει στην διάθεση της και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των πελατών της.

Στην παρούσα χρονική στιγμή επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 250 ατόμων έχουν υποχρέωση συμμόρφωσης προστασίας των προσωπικών δεδομένων και του υπαλληλικού τους προσωπικού. Η πρόθεση είναι στο μέλλον, να εφαρμοστεί για όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τον κανονισμό προβλέπονται τεράστια και εξοντωτικά πρόστιμα (ακόμη και 10.000.000 €), στα οποία καμία επιχείρηση δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει, όσο εύρωστη και να είναι.

Αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή στην χώρα μας είναι η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία εκσυγχρονίζεται ώστε να διαθέτει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς για την τήρηση του Κανονισμού.

Μετά βεβαιότητος, όσες επιχειρήσεις δεν συμμορφωθούν, θα οδηγηθούν αναγκαστικά είτε στην παύση τω εργασιών τους είτε στην οικονομική του εξόντωση από τα πρόστιμα που θα επιβληθούν εις βάρος τους.

Το γραφείο μας, χάρις στο εξειδικευμένο προσωπικό του, θα προετοιμάσει άρτια και προσηκόντως την επιχείρηση σας και θα την καλύπτει νομικά ως προς την συμμόρφωση της με τον κανονισμό GDPR.

0 views